Dịch Vụ Thẩm Định Tại Chỗ

Thẩm định thông tin công việc và nơi cư trú qua điện thoại
Kiểm tra thông tin tiêu cực chung

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tuyển Dụng

Kiểm tra hồ sơ tham khảo nơi làm trước
Kiểm tra học vấn và bằng cấp
Kiểm tra hồ sơ tiêu cực

Dịch Vụ Thẩm Định Thực Tế

Thẩm định nơi cư trú và nơi làm việc
Xác thực tồn tại
Kiểm tra độ phù hợp tiêu chuẩn của khách hàng
Định giá tài sản thế chấp