Kinh nghiệm đa dạng và chuyên sâu cho phép chúng tôi cung cấp hàng loạt các dịch vụ và giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Tận dụng các công nghệ hàng đầu trên thị trường đồng thời hợp tác chặt chẽ với khách hàng để hiểu những khó khăn riêng và đề ra các giải pháp trên cả mong đợi.

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Giải pháp trên Web và di động

Thiết kế cơ sở dữ liệu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Gọi điện

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ nhắc nợ

Khảo sát khách hàng

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH

Thẩm định qua điện thoại

Thẩm định hiện trường

Thẩm định việc làm

Điều tra gian lận

NHẬP LIỆU

NHẬP LIỆU

Quét và nhập mẫu biểu

Xử lý mẫu biểu

Quét và lưu trữ tài liệu, tài sản đảm bảo

TƯ VẤN KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

TƯ VẤN KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Quản lý doanh mục đầu tư

Tín dụng và rủi ro

Các mô hình gia công

GIA CÔNG ĐA QUY TRÌNH

GIA CÔNG ĐA QUY TRÌNH

Gia công theo hợp đồng dịch vụ dựa trên mô hình bổ sung hoặc biến đổi chi phí.

Gia công 1 hay nhiều quy trình phụ để khách hàng tập trung vào công việc kinh doanh chính

Đảm bảo các tiêu chuẩn  về chất lượng dịch vụ

MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN

MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN

Thiết lập quy trình quản lý chuyên nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi cung cấp giải pháp chuyên nghiệp cho một số quy trình để khách hàng tập trung vào công việc kinh doanh chính.

MÔ HÌNH CÔNG VIỆC

MÔ HÌNH CÔNG VIỆC

Công việc sẽ được hoàn thành trong thời gian và chi phí cụ thể.

QUẢN LÝ DỊCH VỤ

QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Nhân viên của chúng tôi làm việc tại cơ sở của khách hàng sẽ được quản lý liên tục.

TỔNG HỢP

TỔNG HỢP

Linh hoạt cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng.