Bất kể loại hình kinh doanh nào, chúng tôi luôn có giải pháp dành cho những hoạt động không thuộc chuyên môn truyền thống có giá trị gia tăng thấp.

Hãy liên lạc với chúng tôi khi bạn có bất kỳ nhu cầu gì

Hoạt Động Gia Công

QUÉT VÀ LƯU TRỮ

QUÉT VÀ LƯU TRỮ

Đơn xin việc

Yêu cầu bảo trì

Hồ sơ hỗ trợ

NHẬP LIỆU/ XÁC MINH

NHẬP LIỆU/ XÁC MINH

Kiểm tra tính đầy đủ

Hồ sơ xin việc

Bản sao các chứng từ

Đối Tác

Email có nội dung đính kèm
Đăng tải yêu cầu trực tiếp lên hệ thống của GIải Pháp Không Giới Hạn
Trực tiếp

Hệ Thống Quản Lý Đối Tác Của Công Ty

Tập Hợp Yêu Cầu
Quản lý tài liệu tại chỗ/ngoại vi

Đội Ngủ Truyền Tải Của Công Ty

Quản Lý Theo Vấn Đề
Yêu Cầu
Thực Hiện Nhu Cầu