Chuyên Môn

Phát Triển Ứng Dụng Điện Thoại
Phát Triển Ứng Dụng Trang Web
Bảo Trì Ứng Dụng
Phát Triển Ứng Dụng Trung Tâm Khách Hàng
Quản Lý Quy Trình Kinh Doanh
Thông Tin Thương Mại
Mạng lưới thiết bị kết nối Internet
Thử Nghiệm Ứng Dụng Điện Thoại Và Trang Web

Cam Kết

Với nền tảng chuyên môn trên nhiều phương diện công nghệ, chúng tôi luôn tìm phương pháp thích hợp nhất để thỏa mãn những yêu cầu từ đối tác.
Mang đến sự cam kết đầy linh hoạt (cả với những hợp đồng đã thỏa thuận giá, thời gian hay vật liệu), chúng tôi tiếp cận và gìn giữ quan hệ khách hàng với phương pháp đầy tính hợp tác.

Các Nền Tảng

Linux

Solaris

Mobile

Windows

Unix

Others